top of page
Scenit_Förstasida_edited.png
Home: Features

KULTURHUSET - fd. FOLKETS HUS

Örebros före detta Folkets Hus heter numera Kulturhuset och är idag ett arrangemangshus och central mötesplats på Norrcity i Örebro. Lokalerna är till för alla som verkar för Örebros kulturliv, oavsett ålder – huset är till för att fyllas med liv och rörelse.

Sedan 1928 har huset stått på samma plats och väldigt mycket är fortfarande oförändrat; den stora A-salens charmiga och pampiga miljö finns kvar, likaså det stora ståtliga trapphuset. I mångt och mycket har man försökt bevara så mycket av huset som möjligt. 

fsfsfes.jpg

Inom den verksamhet som bedrivs i Kulturhuset av Föreningen Scenit ryms så väl kommersiella arrangemang som kostnadsfria utställningar. Lokalerna är anpassade efter modern standard vad gäller teknik, ljud och ljus, och det mesta är möjligt att åstadkomma i huset.

Vi knyter ofta samman privata uthyrningar med de arrangemang som redan pågår i huset. Bröllopsgäster har välkomnats att mingla i en konstutställning innan middagen i A-salen, på väg till en föreläsning går gästerna förbi en akustisk spelning utanför Foajén. Det stora trapphuset har förvandlats en gigantisk utställningsplats och garderoben kan användas till det mesta.

Husets lokaler är med andra ord väldigt flexibla och passar allt från workshops, dans och teater till musikarrangemang, konferenser och mässor. Vi anpassar efter era önskemål och behov.

folkets hus.jpg

1928: 11  februari lades den första grundstenen till det som fram till 1965 fungerade som Folkets Hus. 

1965: Folkets Hus-funktionerna flyttar till nybyggda Medborgarhuset, och Örebro Folkhögskola flyttar in. 

2006: Föreningen Kulturhuset bildas och förvaltar stora delar av huset med inriktning mot ungdomsarrangemang och privat uthyrning

2015: Kulturhuset och Scenit gör gemensam sak och bildar gemensam förening. Idag drivs huset av nya föreningen – fortfarande med inriktning mot ungdomsarrangemang och uthyrning. 

TIDSLINJE

VÅRA MEDLEMSORGANISATIONER

1. Vuxenskolan.png
Bilda Logo.png
3. Sensus.png
nbv_logo_VIT.png
4. ABF.png
2._Studiefrämjandet.png
rf-sisu.png
6. Medborgarskolan.png
bottom of page