top of page

OM FÖRENINGEN SCENIT

FÖRENINGEN SCENIT

Föreningen Scenit är i grund och botten studieförbundens paraplyorganisation i Örebro län. Scenit:s medlemsorganisationer består av verksamma studieförbund i länet vilket gör vår föreningen till något unikt i landet. Liknande samarbetsorganisationer som ägs och drivs av studieförbunden gemensamt finns helt enkelt inte i andra städer. 

Idag har Scenit åtta hel-/deltidsanställda som jobbar med Kulturhuset, opinionsbildning inom länets kulturfrågor, arrangemang i länet och mycket annat. Scenit driver också större återkommande arrangemang som Kulturnatten och Cityfesten, samt jobbar aktivt med demokratifrågor i olika former.

Kontakta personal här

POST/BESÖKSADRESS:
Föreningen Scenit / Kulturhuset
Järnvägsgatan 8
703 62 Örebro

KONTAKT

År 2002 gick studieförbunden i Örebro län ihop kring ett gemensamt projekt – vi ville berätta att studiecirkeln fyllde 100 år.

Vi samlade över 10 000 personer på Järntorget i Örebro och bjöd på spelningar med lokala demoband vid sidan av jättar som Millencolin och Nationalteatern.

Där och då bildades arrangörsföreningen “Scen i T-län”, eller Scenit som vi kallar den. Några år senare, 2006, startades en annan förening för att förvalta och driva Folkets Hus i Örebro: Föreningen Kulturhuset. Denna ideella förening har under åren anordnat tusentals arrangemang i den anrika fastighetens alla lokaler, med stort fokus på ungdomar och unga arrangörer. 

I april 2015 slogs Föreningen Kulturhuset ihop med Scenit, och idag är Scenit en starkare, större och mer handlingskraftig förening som styrs och ägs av majoriteten av alla studieförbund som är verksamma i Örebro län. 

HISTORIA 2002:

FOLKBILDNINGEN PRESENTERAR SCENIT

bottom of page