top of page

KULTURHUSET

Bakgrund & Historia, Kulturhuset

På slutet av 1800 talet höjdes röster för att finna en central mötesplats för en bred bas av Örebro’s kulturutbud. I början av 1900-talet hade den nyligen uppstartade föreningen Folketshus i Örebro genom en rad donationer och allmänbidrag samlat in ett tillräckligt stort kapital för att bygga ett ”Folketshus” i centrala Örebro som år 1928 stod färdigt.

 

Huset inkvarterade från starten en bred bas av kulturformer och tjänade till en början som Nya Teaterns lokaler men var även utrustade med projektorer för biovisning. I de mycket anrikt utsmyckade lokalerna (som idag är k-märkta) och med en rad (idag kulturmärkta) vackra väggmålningar av Gunnar Torhamn är kulturhusets Foajé, A-sal troligen några av de vackraste kultursalar Örebro län har att uppvisa.

 

Genom åren har Kulturhuset inhyst alltifrån Kävesta folkhögskolas filial till olika teatergrupper, fackföreningar och bildningsförbund till att idag utgöra en central mötesplats för allmänkulturen, folkbildningen, ungdomskulturen och ungdomsevenemangen i Örebro Län.

fsfsfes.jpg
Skärmavbild 2019-11-09 kl. 15.51.53.png

VI ÄR KULTURHUSET IDAG!

Scenit, Deed, Bilda, Fritte och fler!

Scenit är folkbildningens arrangörsförening där styrelseledamöterna utgörs av en studieförbund representant från varje studieförbund (Bilda, ABF, Studiefrämjandet, Medborgarskolan, ABF och Sensus). Scenits övergripande målsättning är att öka, stimulera och stärka kulturutbudet i Örebro län med riktat fokus på Ungdomskulturen (åldrarna 13-25). Vår bas i Örebro är Kulturhuset, men vi är verksamma i hela Örebro län och alla dess kommuner. Huvudmännen och uppdragsgivarna i föreningen är Örebro kommun, Örebro region län och Örebro läns bildningsförbund.

 

Med ett genomsnitt (räknat på det 3 senaste åren) på över 150 producerade kulturarrangemang per år, över 50 000 besökare på samtliga kulturevenemang med största fokus på den drogfria ungdomskulturen står Scenit för en betydande del av Örebro kommuns och till viss del Örebro läns kulturutbud. Under 2019 har föreningen Scenit genomgått en total omorganisation som föranleddes av en självanalys vilken resulterade i att kostnadseffektivisera driften av kulturhuset, renodla arbetet till att fokusera på att skapa arrangemangs tillfällen och utbildningstillfällen för unga arrangörer i länet samt att stärka de ekonomiska satsningarna på ungdomskulturen i Örebro kommun ytterligare.

 

Hösten 2017 växte kommunens behov av att finna en central mötesplats för unga döva i kommunen. I ett unikt samarbete mellan föreningen Scenit och Örebro kommun kunde detta behov i mars 2018 uppfyllas då båda parter kom överens om att öppna den enda döv-fritidsgården i Örebro län, i centrala Örebro på Kulturhuset.

 

Under namnet FRITTE och med administrativt stöd från Scenits redan befintliga organisation växte sedan verksamheten snabbt fram under 2018 och 2019 till att idag (hösten 2019) vara ca 9 gånger (En

ökning från 79 besökare / termin till 711

besökare / termin) större än vid starten

uppmätt i antal besökare (antalet besö-

kande flickor har ökat 19 gånger sin egen storlek sedan starten). Med en helt ny personalstyrka verksam i föreningen, samtliga tjänster ombildade och modernt omskrivna står nu Scenit i kulturhuset mycket bra rustade för att under de kommande två åren, 2020 och 2021 utveckla ungdomskulturen på en bred front i Örebro län i linje med de uppdrag som föreningen innehar.

 

Kort fakta om Scenit

 • Scenit har 3 st 100 % tjänster och 1 st 50 % tjänst (2020 utökas verksamheten ytterligare).

 • Scenit har över 50 000 genomsnittliga besökare på samtliga kulturevenemang per år.

 • Scenit kommer i år att ha genomfört ca 150 kulturarrangemang. (I samtliga kommuner)

Scenit har 5 pågående viktiga huvuduppdrag, samtliga kopplat ungdomar, ungdomskulturen

 1. Dagliga driften av Kulturhusets evenemangs salar och allmänna ytor.

 2. Utvecklingen av Ung Peng med fokus på utbildningen av kommunhandläggare och marknadsföringen av projektet.

 3. Dagliga driften av Fritte, med allt vad det innebär.

 4. Läns arrangörsuppdraget, med fokus på att främja, utbilda och hjälpa unga arrangörer att arrangera i hela Örebro län.5. Specifika ungdoms-kulturinsatser & projektinsatser som ex: Kulturnatten, City Festen, Schools Out, Vox Festivalen, Vox Talangen, Odenfestivalen med många flera. 

scenit.png
Fritte_logga-01.png

Deed är vardagsrummet mitt i city för ungdomar i åldern 16-21 år. Här möts ungdomar från olika stadsdelar med olika kulturella bakgrunder och socioekonomiska förutsättningar.

 

På Deed erbjuds ungdomarna en trygg och drogfri mötesplats med fokus på kulturella arrangemang och aktiviteter. En viktig del av Deeds verksamhet är att vara en plats där unga kan möta vuxna för att samtala, umgås och dela vardagen med. Många av Deeds återkommande besökare är ungdomar som saknar närvaron av och kontakt med vuxna vilket ger Deed en betydande roll i dessa ungdomars liv! Deed spelar även en betydande roll som kulturell mötesplats och som möjliggörare av ungas egna kreativa idéer!

 

Varje vecka arrangeras en bredd av kulturella aktiviteter såsom kurser i hantverk, livespelningar där personer ur målgruppen framträder, vernissage, föreningsmöten och filmvisningar. På Deed ges ungdomar möjlighet att få läxhjälp en dag i veckan i samarbete med Örebro Universitet. Deed har även ett samarbete med Karolinska gymnasiet där vi en gång i veckan arrangerar språkfika (Babbel) med målet att verka integrerande och stödjande för ungdomar som inte har svenska som modersmål. Alla initiativ som tas på Deed är utifrån målgruppens önskemål, intresse och nyfikenhet.

 

Kort fakta om DEED 

 • Vilka är Deed? 
  Deed är en del av Örebro Stadsmission. 

 • Vilka jobbar på Deed?
  Deed har 4 deltids anställda: 3 ungdomsledare & 1 verksamhetsledare. 

 • Vad är Deeds uppdrag? 
  Att vara en trygg, drogfri och kulturfrämjande mötesplats för unga i åldern 16-21 där ALLA ska känna sig välkomna, sedda och respekterade.

 • Vad erbjuder Deed? 
  Billigt veganskt fika, bibliotek, utställningshall, scen & instrument, second hand-butik, workshops, möteslokaler, kulturarrangemang, bioduk & hantverksstudio.

 • Vad händer på Deed?
  Tisdagar – Art Gang (hantverkskurs)
  Onsdagar – Plugghäng (läxhjälp i samarbete med Oru)
  Torsdagar – Babbel & Live (i samarbete med Karolinska gymnasiet) 
  Fredagar – Fredagsbio (i samarbete med Örebro Filmförening) 

 

Statistik 2019 (hittills i år) 

Kulturarrangemang: 40 st

Skolbesök: 20 st
Besökare på Deed: 2500 st

Praktikanter: 8 st

Volontärer: 10 st

 

Viktigt på Deed

 • Åldersgräns 16-21

 • Partipolitiskt obundet 

 • Drogfritt

 • Alla arrangemang & allt material är gratis!

 • Inga köpkrav 

Orebro_stadsmission_horizontal-CMYK.png
deed-logga.png

Öppettider

Tis-tors: 15.00-20.00 

Fre: 15.00-23.00
Lö: 17.00-23.00

Under 2018 total rustades kulturhusets tredje och fjärde våning för att inhysa en av de större folkbildningsaktörerna BILDA SVEALAND. Den tredje våningen på kulturhuset stod helt iordningställd under vintern 2019 och innehar idag en fullt utrustad dansstudio, ett föreningskök för större grupper samt 4 st konferens, mötes och utbildningssalar. På kulturhusets femte våning arbetar 20-talet anställda i bildas ordinarie personalgrupp. I och med bildas inträde i Kulturhuset har samverkan med de övriga kulturaktörerna Café Deed och Scenit ökat markant och bidragit till ett ännu mer ökat kulturflöde i Kulturhuset.

 

Samarbetet under våren 2019 har bland annat lett fram till byggandet av en Bilda & Scenit studioverksamhet i källarlokalerna av kulturhuset.

Bildalogotype_svartochrod_PMS.png

I föreningsrummen i Kulturhusets källare huserar idag en sveriges största ungdomsspelföreningar Sverok svealand. Med tusentals anslutna ungdomar utgör Sverok en betydelsefull och drivande kraft i utvecklingen av cosplay, brädspel, gaming och många fler spelaktiviteter.

Sverok Svealand

deed-logga-vit.png
DEED

Örebro Stadsmission

Vasastrand 7 

019-313100 

info@orebrostadsmission.se

BESÖKSADRESS

Järnvägsgatan 8
703 62 Örebro

bottom of page